Podmínky využívání

Tyto podmínky využívání ("Smlouva") představují smlouvu mezi vámi a firmou Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, (dále uváděno jen jako "my", "náš", "nám"). Tato smlouva upravuje vaše stejně jako naše práva a povinnosti při používání portálu HomeServer/FacilityServer.

V souladu se soustavným vývojem našich zařízení a internetových služeb doplňujeme čas od času přídavné funkce a charakteristiky. Tyto okolnosti vyžadují změnit smlouvu a směrnice, aby se tato přizpůsobení začlenila do kalkulace. Proto mohou být kdykoli provedeny změny v této smlouvě a těchto směrnicích, které se stávají právně účinné zveřejněním na našich webových stránkách. Kromě níže popsaného případu nabudou všechny změněné podmínky platnost 30 dnů po prvním zveřejnění na našich webových stránkách. Budoucí změny jsou zveřejňovány na stránce "Aktualizované směrnice o využívání", k níž získáte přístup prostřednictvím odkazu "Aktualizované směrnice o využívání" na stránce "Přehled účtu", po přihlášení k portálu Gira HomeServer.gira.de nebo FacilityServer.gira.de. Kromě toho můžete svá nastavení konfigurovat tak, abyste o všech aktualizacích směrnic pro využívání byli informováni prostřednictvím e-mailu.

1. Oprávněný nárok

Abyste mohli využívat naše služby, musíte se přihlásit pomocí základního účtu. Za tím účelem klepněte na HomeServer.gira.de nebo FacilityServer.gira.de na možnost "Registrace". Alternativně můžete také odeslat registrační formulář, který je přiložen k zařízení, poštou nebo faxem firmě Gira.

Registrace může být provedena při uvedení do provozu nebo také v pozdějším termínu. Proces můžete kdykoli opakovat, aby se provedla změna vašich osobních registračních dat. Při každé změně je však nutné nové potvrzení vašich údajů prostřednictvím aktivačního odkazu, který obdržíte v e-mailu při každé změně vašich registračních dat.

Náš servis je k dispozici jen těm jednotlivým osobám nebo podnikům, které smí uzavírat právně účinné smlouvy na základě platných zákonů. Proto naše služby nejsou k dispozici pro osoby mladší 18 let.

Vyhrazujeme si právo neposkytovat náš servis, změnit podmínky pro vaše používání servisu a/nebo tuto smlouvu s vámi kdykoli vypovědět prostřednictvím e-mailu. Pokud ze závažného důvodu dojde k vypovězení smlouvy, nabude svou účinnost okamžitě. Jinak je výpovědní lhůta 14 dnů ode dne oznámení.

2. Výkony

Poskytované internetové služby zahrnují přístup k uživatelskému prostředí HomeServeru popř. FacilityServeru.

Pro jednotlivé oblasti portálu HomeServer.gira.de a FacilityServer.gira.de platí příp. rozšířené zvláštní podmínky. Při přihlášení k těmto oblastem jsou uživateli výslovně upozorněni na rozhodující podmínky platné pro tyto oblasti. Speciální podmínky mají potom při využívání takovýchto služeb prioritu před těmito podmínkami.

Vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat části našich online služeb a rovněž poskytovaných modulů, jestliže k poskytnutí oprávnění k využívání podle této smlouvy nemají nebo nebudou mít oprávnění a nemůžeme očekávat, že budou získána práva k dalšímu využívání.

3. Provádění a způsob dodání

Poskytování našich služeb probíhá prostřednictvím internetu jako transportního prostředku. Jako komunikační protokol k tomu slouží HTTP a HTTPS (HTTP prostřednictvím Secure Socket Layer).

4. Záruka

Zavazujeme se, že podnikneme vše, aby byla zajištěna přesnost a spolehlivost našich výkonů v oblasti online služeb. Vám ani třetím osobám neručíme za omyly, přerušení, zpoždění, nesprávná data nebo hlášení nebo jiné poruchy a to bez ohledu na to, jaké jsou jejich příčiny. Ze všech zákonných a smluvních podmínek ručení ručíme jen u za škody vyplývající z úmyslného zavinění a hrubé nedbalosti.

5. Ochrana dat

Pro nás je ochrana vašeho soukromí, a v souvislosti s tím také vašich osobních dat během využívání online služeb, jednou z důležitých záležitostí. Proto vám také v našem Prohlášení o ochraně dat, vysvětlujeme, jak je s vašimi osobními daty zacházeno.

6. Jiná ustanovení

6.1. Na tyto podmínky využívání a také na vztah mezi uživatelem a námi je aplikováno výhradně německé právo.

6.2. Pokud by se jedno nebo více ustanovení v těchto podmínkách využívání stalo neplatným, neovlivňuje to platnost ostatních ustanovení.

6.3. Vyhrazujeme si právo předložené podmínky využívání kdykoli změnit s účinností do budoucnosti.

3. vydání ze dne 28. ledna 2008

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG,
Elektroinstalační systémy
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Německo

Portál zařízení Gira

Na začátek stránky