Anvendelsesbetingelser

Disse anvendelsesbetingelser ("aftalen") er en kontrakt mellem dig og Gira Giersiepen GmbH & Co. KG (i det følgende benævnt "vi", "vores" og "os"). Denne aftale regulerer dine og vores rettigheder og pligter vedrørende benyttelsen af HomeServer/FacilityServer Portal.

I forbindelse med den løbende udvikling af vores enheder og internettjenester tilføjer vi lejlighedsvis ekstra funktioner og features. Denne omstændighed kræver, at kontrakten og retningslinjerne ændres for at afspejle disse justeringer. Derfor kan der på ethvert tidspunkt foretages ændringer i denne kontrakt og disse retningslinjer, som bliver juridisk gyldige ved annoncering på vores hjemmeside. Undtagen i nedenfor beskrevne tilfælde får alle ændrede vilkår gyldighed 30 dage efter den første offentliggørelse på vores hjemmeside. Fremtidige ændringer offentliggøres på siden "Opdaterede retningslinjer for anvendelse", som du kan få adgang til via linket "Opdaterede retningslinjer for anvendelse" på siden "Kontooversigt", når du er logget ind på Gira-portalen HomeServer.gira.de eller FacilityServer.gira.de. Du kan også konfigurere dine indstillinger, så du via e-mail får besked om alle opdateringer af retningslinjerne for anvendelse.

1. Ydelsesberettigelse

For at bruge denne service skal du tilmelde dig en basiskonto. For at gøre dette klikker du på punktet "Registrering" på HomeServer.gira.de eller FacilityServer.gira.de. Alternativt kan du også sende registreringsformularen, der følger med enheden, pr. mail eller fax til Gira.
Registreringen kan foretages ved ibrugtagningen eller på et senere tidspunkt. Du kan gentage processen til enhver tid for at foretage en ændring i dine personlige registreringsdata. Ved enhver ændring kræves der dog en genbekræftelse af dine oplysninger via et aktiveringslink, som du modtager pr. e-mail ved hver ændring af dine registreringsdata.

Vores service er kun tilgængelig for enkeltpersoner eller virksomheder, der kan danne juridisk bindende kontrakter under den eksisterende lovgivning. Derfor er vores service ikke tilgængelig for personer under 18 år.

Vi forbeholder os ret til ikke at levere vores service, til at ændre vilkårene for din brug af servicen og/eller opsige denne aftale med dig på ethvert tidspunkt ved en meddelelse via e-mail. Hvis opsigelsen skyldes en vigtig årsag, har den øjeblikkelig virkning. Ellers er opsigelsesperioden 14 dage fra datoen for meddelelsen.

2. Ydelser

Internettjenesterne, der stilles til rådighed, omfatter adgang til brugerfladen i hhv. Home- eller FacilityServer.

For enkelte områder på portalerne HomeServer.gira.de og FacilityServer.gira.de gælder i tillæg særskilte betingelser. Ved logon til disse områder er brugerne udtrykkeligt blevet underrettet om de gældende betingelser for disse områder. Disse mere specielle betingelser har fortrin frem for indeværende betingelser, hvad angår brugen af sådanne tjenester.

Vi forbeholder os ret til til enhver tid at tilbagekalde dele af vores onlinetjenester og de aftalte moduler, hvis vi ikke eller ikke længere er berettigede til at indrømme brugsrettigheder i henhold til denne aftale, og vi ikke forventes at erhverve rettighederne til den fortsatte brug.

3. Udførelse og leveringsmåde

Leveringen af vores service foregår via transportmediet internettet. Som kommunikationsprotokol anvendes her HTTP og HTTPS (HTTP ved hjælp af Secure Socket Layer).

4. Garanti

Vi forpligter os til at gøre alt for at sikre nøjagtigheden og pålideligheden af vores onlinetjenester. Vi er ikke ansvarlige over for dig eller tredjemand i tilfælde af fejl, afbrydelser, forsinkelser, forkerte data eller beskeder eller andre fejl, uanset hvordan disse er forårsaget. Ud fra alle juridiske og kontraktmæssige bestemmelser vedrørende ansvar er vi kun ansvarlige for skade forvoldt ved forsæt og grov uagtsomhed.

5. Databeskyttelse

For os er beskyttelsen af dit privatliv og i forbindelse dermed dine personlige data under brug af onlinetjenesterne af stor vigtighed. Derfor forklarer vi i vores Erklæring om databeskyttelse, hvordan vi håndterer dine personlige oplysninger.

6. Andre regler

6.1. Disse anvendelsesbetingelser og forholdet mellem dig og os er underlagt tysk ret.

6.2. Hvis en eller flere bestemmelser i disse anvendelsesbetingelser er eller bliver ineffektive, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser.

6.3. Vi forbeholder os ret til at ændre disse anvendelsesbetingelser til enhver tid med virkning for fremtiden.

3. Version af 28. januar 2008

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG,
El-installationssystemer
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Tyskland

Gira enhedsportal

Top