Lietošanas noteikumi

Šie lietošanas noteikumi ("Līgums") ir saprotami kā līgums starp Jums un Gira Giersiepen GmbH & Co. KG (turpmāk tekstā "mēs", "mūsu", "mums"). Šis līgums regulē gan Jūsu, gan mūsu tiesības un pienākumus, lietojot HomeServer/FacilityServer portālu.

Mūsu ierīču un interneta pakalpojumu pastāvīgas attīstības gaitā mēs pie pirmās izdevības piedāvājam papildu funkcijas un īpašības. Tā rezultātā ir nepieciešams izmainīt līgumu un vadlīnijas, lai varētu veikt pielāgošanu. Tādēļ šajā līgumā un vadlīnijās jebkurā laikā var tikt veiktas izmaiņas, kuras stājas spēkā pēc publikācijas mūsu tīmekļa vietnē. Izņēmums ir zemāk aprakstītais gadījums, kad visi izmainītie noteikumi stājas spēkā 30 dienas pēc pirmās publikācijas mūsu tīmekļa vietnē. Turpmākās izmaiņas tiks publicētas lapā "Aktualizētās lietošanas vadlīnijas", kurām Jūs varēsit piekļūt, izmantojot saiti "Aktualizētās lietošanas vadlīnijas" lapā "Konta pārskats", ja būsit pieteicies/-kusies Gira portālā HomeServer.gira.de vai FacilityServer.gira.de. Bez tam Jūs savus iestatījumus varat konfigurēt tā, lai Jūs par aktualizētajām lietošanas vadlīnijām saņemtu ziņu e-pastā.

1. Izmantošanas tiesības

Lai Jūs varētu izmantot mūsu pakalpojumu, Jums ir jāpiesakās pamatkontam. Šim nolūkam HomeServer.gira.de vai FacilityServer.gira.de uzklikšķiniet uz opcijas "Reģistrācija". Kā alternatīvu Jūs pa pastu vai faksu uz Gira varat nosūtīt arī ierīcei pievienoto reģistrācijas formulāru.

Reģistrāciju var veikt, sākot lietošanu, vai arī vēlāk. Procesu jūs jebkurā laikā varat atkārtot, lai veiktu izmaiņas Jūsu personīgajos reģistrācijas datos. Tomēr, ikreiz veicot izmaiņas, ar aktivizācijas saiti, kura, ikreiz mainoties Jūsu reģistrācijas datiem, tiek nosūtīta uz Jūsu e-pastu, nepieciešams apstiprināt Jūsu datus.

Mūsu pakalpojums ir pieejams tikai fiziskām personām vai uzņēmumiem, kas, pamatojoties uz spēkā esošo likumdošanu, drīkst noslēgt juridiski spēkā esošus līgumus. Tādēļ mūsu pakalpojums nav pieejams personām, kas jaunākas par 18 gadiem.

Mēs paturam tiesības nenodrošināt mūsu pakalpojumu, izmainīt Jums pakalpojuma izmantošanas priekšnosacījumus un/vai jebkurā laikā izbeigt ar Jums noslēgto līgumu, nosūtot paziņojumu uz e-pastu. Ja līgums tiek izbeigts svarīga iemesla dēļ, tad tas tiek izbeigts nekavējoties. Citos gadījumos līguma izbeigšanas termiņš ir 14 dienas no paziņošanas dienas.

2. Pakalpojumi

Piedāvātajos interneta pakalpojumos ietilpst piekļuve HomeServer vai FacilityServer lietotāja saskarnei.

Uz atsevišķām portālu HomeServer.gira.de un FacilityServer.gira.de sadaļām var attiekties atsevišķi papildu noteikumi. Piesakoties šīm sadaļām, lietotājam tiek norādīts uz noteikumiem, kuri attiecināmi uz šīm sadaļām. Šiem speciālajiem noteikumiem tādā gadījumā ir prioritāra nozīme attiecībā pret pakalpojumu lietošanas noteikumiem.

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā atsaukt mūsu tiešsaistes pakalpojumu daļas un nolīgtos moduļus, ja mums saskaņā ar šo līgumu vairs nav tiesību piešķirt lietošanas tiesības un nav sagaidāms, ka mēs iegādāsimies tiesības uz turpmāku lietošanu.

3. Izpilde un piegādes veids

Mūsu pakalpojums tiek nodrošināts, izmantojot interneta vidi. Kā komunikācijas protokols kalpo HTTP un HTTPS (HTTP ar Secure Socket Layer).

4. Garantija

Mēs apņemamies darīt visu, lai garantētu mūsu tiešsaistes pakalpojumu precizitāti un uzticamību. Mēs pret Jums vai trešajām personām neatbildam par kļūmēm, pārtraukumiem, kavēšanos, nepareiziem datiem vai paziņojumiem, vai cita veida traucējumiem neatkarīgi no tā, kāds ir to iemesls. No visiem likumdošanā un līgumā paredzētajiem garantijas gadījumiem mēs esam atbildīgi tikai par zaudējumiem, kas radīti apzināti un aiz rupjas nolaidības.

5. Datu aizsardzība

Mums ir ļoti svarīga Jūsu privātās sfēras un ar to saistīto Jūsu personīgo datu aizsardzība tiešsaistes pakalpojumu lietošanas laikā. Tādēļ mūsu Datu aizsardzības deklarācijā ir sniegts skaidrojums tam, kā mēs rīkojamies ar Jūsu personīgajiem datiem.

6. Citi noteikumi

6.1. Attiecībā uz lietošanas noteikumiem un attiecībām starp lietotāju un mums ir piemērojama tikai un vienīgi Vācijas likumdošana.

6.2. Ja viens vai vairāki šo lietošanas noteikumu nosacījumi zaudē spēku, pārējie nosacījumi nemainīgi paliek spēkā.

6.3. Mēs paturam tiesības šajos lietošanas noteikumos jebkurā laikā veikt izmaiņas, kuras būs spēkā turpmāk.

2008. gada 28. janvāra 3. redakcija

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektroinstalāciju sistēmas

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Vācija

Gira ierīču portāls

Uz augšu