Vilkår for bruk

Disse vilkårene og betingelsene ("Avtalen") er kontrakten mellom deg og Gira GmbH & Co KG (heretter referert til som "vi", "vår", "oss"). Denne avtalen regulerer dine og våre rettigheter og plikter når du bruker Home Server / FacilityServer-portalen.

I tråd med kontinuerlig videreutvikling av våre apparater og Internett-tjenester implementerer vi av og til opp ytterligere funksjoner og egenskaper. Denne omstendigheten gjør det nødvendig å endre avtalen og retningslinjene, for å imøtekomme disse endringene. Derfor kan denne avtalen og disse retningslinjene endres når som helst og blir gjeldende fra det tidspunktet de gjøres offentlig tilgjengelig på vår nettside. Unntatt tilfellet beskrevet under blir alle endrede betingelser gyldig 30 dager etter første offentliggjøring på vår nettside. Fremtidige endringer blir offentliggjort å siden "Oppdaterte retningslinjer for bruk", som du finner via koblingen "Oppdaterte retningslinjer for bruk" på siden "Kontooversikt", når du har logget på Gira Portal HomeServer.gira.de eller FacilityServer.gira.de. Du kan også konfigurere innstillingene slik at du blir varslet om eventuelle oppdateringer til vilkårene og retningslinjene via e-post.

1. Rett til krav

For å bruke denne tjenesten må du registrere deg for en grunnleggende konto. For å gjøre dette klikker du på HomeServer.gira.de FacilityServer.gira.de på alternativet "Registrering". Alternativt kan du også bruke påmeldingsskjema som følger enheten, og sende det via post eller faks til Gira.
Registreringen kan gjennomføres ved igangkjøring men også ved et senere tidspunkt. Du kan når som helst gjenta prosessen for å foreta en endring av dine personlige registreringsopplysninger. Men med hver endring er en ny bekreftelse av dine opplysninger nødvendig via en aktiveringskobling som du får tilsendt via e-post ved hver endring av dine registreringsopplysninger.

Våre tjenester er bare tilgjengelig for enkeltpersoner eller foretak som er berettiget til å inngå juridiske avtaler iht. gjeldende lover. Derfor er tjenestene våre ikke tilgjengelig for personer under 18 år.

Vi forbeholder oss retten til å ikke å tilby våre tjenester, til å endre forutsetninger for din bruk av tjenesten og/eller si opp denne avtalen med deg når som helst ved å varsle om det via e-post. Hvis avtalen oppsies av viktige årsaker, gjelder den omgående. Ellers er oppsigelsesfristen 14 dager etter underretningen.

2. Tjenester

Internett-tjenestene som gjøres tilgjengelig omfatter tilgang til brukergrensesnittet til Home- hhv. FacilityServeren

For enkelte områder i portalene HomeServer.gira.de og FacilityServer.gira.de gjelder evt. supplerende, spesielle betingelser. Ved registrering til disse områdene blir brukerne gjort uttrykkelig oppmerksom på de vesentlige betingelsene for disse områdene. Disse spesielle betingelsene gjelder da for brukerne av disse tjenester foran disse betingelsene.

Vi forbeholder oss retten når som helst å tilbakekalle deler av våre online-tjenester og avtalte moduler, når vi ikke eller ikke lenger har tilgang til brukerrettighetene iht. denne avtalen og det ikke kan forventes av oss å innhente disse rettigheter for videre bruk.

3. Gjennomføringen og leveranse

Denne tjenesten gjøres tilgjengelig gjennom transportmediet Internett. Som kommunikasjonsprotokoll brukes da HTTP og HTTPS (HTTP ved hjelp av Secure Socket Layer).

4. Garanti

Vi forplikter oss å gjøre alt vi kan for å sikre nøyaktigheten og påliteligheten til våre online-tjenester. Vi er ikke ansvarlig overfor deg eller tredjeparter ved feil, brudd, forsinkelser, feil opplysninger eller meldinger eller andre feil, uansett hva som er årsaken for disse. Fra alle juridiske og kontraktsmessige bestemmelser om erstatningsansvar er vi kun ansvarlig for skader ved forsett og grov uaktsomhet.

5. personvern

For oss er vern av din privatsfære, og dermed dine personlige opplysninger, i forbindelse med bruk av online-tjenestene viktig. Derfor forklarer vi deg i vår Personvernerklæring hvordan vi håndterer dine personlige opplysninger.

6. Andre bestemmelser

6.1. Disse bruksvilkårene samt forholdet mellom brukeren og oss underligger utelukkende Tysk rett.

6.2. Skulle en eller flere bestemmelser i disse bruksvilkårene være eller bli ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheten til de resterende bestemmelsene.

6.3. Vi forbeholder oss retten til å endre disse bruksvilkårene til enhver tid med virkning for fremtiden.

3. Versjon 28. januar 2008

Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG,
Elektro-installajonssystemer
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Deutschland

Giras apparatportal

Topp