Pogoji za uporabo

Ti pogoji za uporabo ("pogodba") veljajo kot pogodba med vami in podjetjem Gira Giersiepen GmbH & Co. KG (v nadaljevanju označeno tudi kot "mi", "naša", "nas"). Ta pogodba uravnava vaše ter naše pravice in obveznosti pri uporabi portala HomeServer/FacilityServer.

V teku nenehnega nadaljnjega razvoja naših naprav in internetnih storitev občasno privzamemo dodatne funkcije in značilnosti. Zaradi tega je potrebno spreminjati pogodbo in smernice, da vključimo te spremembe in prilagoditve. Zaradi tega se lahko kadarkoli uveljavijo spremembe v tej pogodbi in v smernicah, ki postanejo pravnomočne z objavo na naši spletni strani. Razen v spodaj opisanem primeru postanejo vsi spremenjeni pogoji veljavni 30 dni po prvi objavi na naši spletni strani. Bodoče spremembe bodo objavljene na strani "Posodobljene smernice za uporabo", do katere je možen dostop prek povezave "Posodobljene smernice za uporabo" na strani "Pregled računa" po predhodni prijavi na portal Gira HomeServer.gira.de oz. FacilityServer.gira.de. Poleg tega lahko vaše nastavitve konfigurirate tako, da pri vseh posodobitvah smernic za uporabo prejmete sporočilo prek e-pošte.

1. Upravičenost

Za možnost uporabe naših storitev se morate prijaviti za osnovni račun. V ta namen na strani HomeServer.gira.de oz. FacilityServer.gira.de kliknite na opcijo "Registracija". Druga možnost je, da po pošti ali telefaksu pošljete v podjetje Gira izpolnjen obrazec za registracijo, ki je priložen napravi.

Registracija se lahko izvede ob zagonu ter tudi kasneje. Postopek lahko kadarkoli ponovite, če želite spremeniti vaše osebne registracijske podatke. Pri vsaki spremembi pa je potrebna ponovna potrditev vaših podatkov prek povezave za aktiviranje, ki jo prejmete prek e-pošte ob vsaki spremembi vaših registracijskih podatkov.

Naše storitve so na voljo samo posameznim osebam ali podjetjem, ki lahko sklenejo pravno veljavne pogodbe na osnovi veljavnih zakonov. Zato naše storitve niso na voljo osebam, mlajšim od 18 let.

Pridržujemo si pravico, da ne zagotovimo naše storitve, da lahko spreminjamo pogoje za vašo uporabo in/ali kadarkoli s sporočilom prek e-pošte odpovemo veljavnost te pogodbe z vami. Če je odpoved posledica pomembnega razloga, velja odpoved takoj. V nasprotnem primeru je odpovedni rok 14 dni od dneva obvestila.

2. Storitve

Pripravljene internetne storitve vključujejo dostop do uporabniškega vmesnika za HomeServer oz. FacilityServer

Za posamezna območja portalov HomeServer.gira.de in FacilityServer.gira.de veljajo po potrebi razširjeni posebni pogoji. Pri prijavi v ta območja se uporabnike izrecno opozori na pomembne pogoje za ta območja. Ti posebni pogoji veljajo v tem primeru samo za uporabo teh storitev.

Pridržujemo si pravico, da lahko kadarkoli prekličemo naše spletne storitve ter dogovorjene module, če ni oz. ni več upravičena odobritev pravic do uporabe v skladu s to pogodbo ter nismo prejeli zahteve za pridobitev pravic za nadaljnjo uporabo.

3. Izvajanje in dobavna pot

Transportno sredstvo za zagotavljanje naših storitev je internet. Kot komunikacijska protokola se pri tem uporabljata protokola HTTP in HTTPS (HTTP + Secure Socket Layer).

4. Garancija

Obvezujemo se, da bomo izvedli vse možne ukrepe za zagotavljanje natančnosti in zanesljivosti naših spletnih storitev. Vam ali tretji osebi nismo odgovorni v primeru napak, prekinitev, zakasnitev, nepravilnih podatkov ali sporočil oz. drugih motenj in sicer ne glede na vzrok le-teh. Izmed vseh zakonskih in pogodbenih primerov odgovornosti odgovarjamo samo pri namernem in hudo malomarnem povzročanju škode.

5. Varstvo podatkov

Za nas je izredno pomembno varstvo vaše zasebnosti in s tem povezanih vaših osebnih podatkov med uporabo spletnih storitev. Zato v naši izjavi o varstvu podatkov izjavljamo, kako postopamo z vašimi osebnimi podatki.

6. Druge uredbe

6.1. Za te pogoje za uporabo ter odnos med uporabnikom in nami velja izključno nemška zakonodaja.

6.2. Če eden ali več določil teh pogojev za uporabo ne velja več, le-to ne sme vplivati na veljavnost preostalih določil.

6.3. Pridržujemo si pravico, da lahko kadarkoli spremenimo pogoje za uporabo z veljavnostjo v prihodnosti.

3. Izvedba z dnem 28. januar 2008

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG,
Sistemi električnih inštalacij
Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Nemčija

Portal naprav Gira

Zgoraj