Όροι χρήσης

Αυτοί οι όροι χρήσης ("Σύμβαση") θεωρούνται ως σύμβαση μεταξύ υμών και της Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, (στη συνέχεια "εμείς", "δικό μας", "εμάς"). Αυτή η σύμβαση ρυθμίζει τόσο τα δικά σας όσο και τα δικά μας δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά τη χρήση της πύλης HomeServer/FacilityServer.

Στην πορεία της συνεχούς εξέλιξης των συσκευών μας και των υπηρεσιών του Internet υιοθετούμε πρόσθετες λειτουργίες και χαρακτηριστικά. Υπό αυτές τις συνθήκες, είμαστε υποχρεωμένοι να αλλάζουμε αυτή τη σύμβαση και τις οδηγίες, ώστε να συμπεριλάβουμε αυτές τις προσαρμογές. Γι' αυτόν τον λόγο, μπορούν ανά πάσα στιγμή να πραγματοποιηθούν αλλαγές σε αυτή τη σύμβαση και σε αυτές τις οδηγίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ μέσω της δημοσίευσης στον Ιστότοπό μας. Εκτός από την περίπτωση που περιγράφεται παρακάτω, όλοι οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ 30 ημέρες μετά την πρώτη δημοσίευσή τους στον ιστότοπό μας. Οι μελλοντικές τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στη σελίδα "Ενημερωμένες οδηγίες χρήσης", στην οποία μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση μέσω του συνδέσμου "Ενημερωμένες οδηγίες χρήσης" στη σελίδα "Σύνοψη λογαριασμού", αφού εισέλθετε στην πύλη Gira HomeServer.gira.de ή FacilityServer.gira.de. Επιπλέον, μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις σας, έτσι ώστε να ειδοποιήστε σε κάθε ενημέρωση των οδηγιών χρήσης μέσω e-mail.

1. Δικαίωμα αξίωσης

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας, πρέπει να εγγραφείτε για έναν βασικό λογαριασμό. Για τον σκοπό αυτό κάντε κλικ στην επιλογή "Εγγραφή" στο HomeServer.gira.de ή FacilityServer.gira.de. Εναλλακτικά, μπορείτε να στείλετε τη φόρμα εγγραφής, η οποία περικλείεται στη συσκευή, στη Gira μέσω ταχυδρομείου ή φαξ.

Η εγγραφή μπορεί να διεξαχθεί κατά τη θέση σε λειτουργία ή αργότερα. Μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία ανά πάσα στιγμή για να πραγματοποιήσετε μια αλλαγή στα προσωπικά σας στοιχεία εγγραφής. Με κάθε αλλαγή απαιτείται ωστόσο μια εκ νέου επιβεβαίωση των στοιχείων σας μέσω ενός συνδέσμου ενεργοποίησης, τον οποίο λαμβάνεται μέσω e-mail με κάθε αλλαγή των στοιχείων εγγραφής σας.

Η υπηρεσία μας διατίθεται μόνο για μεμονωμένα άτομα ή επιχειρήσεις, τα οποία μπορούν να συνάψουν νομικά έγκυρες συμβάσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Γι' αυτόν τον λόγο, η υπηρεσία μας δεν διατίθεται για άτομα κάτω των 18 ετών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να μην διαθέτουμε την υπηρεσία μας, να αλλάζουμε τους όρους για τη χρήση της υπηρεσίας ή/και να καταργήσουμε αυτή τη σύμβαση μαζί σας ανά πάσα στιγμή μέσω μιας ειδοποίησης μέσω e-mail. Εάν η ειδοποίηση πραγματοποιείται για σοβαρό λόγο, τίθεται άμεσα σε ισχύ. Διαφορετικά, η περίοδος προειδοποίησης ανέρχεται στις 14 ημέρες από την ημέρα της ειδοποίησης.

2. Υπηρεσίες

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Internet περιλαμβάνουν την πρόσβαση στην επιφάνεια χρήστη του HomeServer ή του FacilityServer

Για μεμονωμένες περιοχές των πυλών HomeServer.gira.de και FacilityServer.gira.de ισχύουν συμπληρωματικά, εάν χρειάζεται, ειδικοί όροι. Κατά την είσοδο σε αυτές τις περιοχές οι χρήστες παραπέμπονται ρητώς σε αυτούς τους ουσιαστικούς όρους για αυτές τις περιοχές. Αυτοί οι ειδικοί όροι προηγούνται αυτών των όρων για τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε ανά πάσα στιγμή μέρη των online υπηρεσιών μας καθώς και των συμφωνημένων μονάδων, εάν εμείς δεν έχουμε ή δεν διαθέτουμε πλέον το δικαίωμα για την παραχώρηση αυτών των δικαιωμάτων χρήσης σύμφωνα με αυτή τη σύμβαση και δεν μπορεί να μας ζητηθεί να αποκτήσουμε τα δικαιώματα για περαιτέρω χρήση.

3. Διεξαγωγή και διαδρομή διανομής

Η παροχή της υπηρεσίας μας πραγματοποιείται μέσω του Internet ως μέσο μεταφοράς. Ως πρωτόκολλο επικοινωνίας λειτουργούν τα HTTP και HTTPS (HTTP μέσω Secure Socket Layer).

4. Εγγύηση

Είμαι υποχρεωμένοι να κάνουμε τα πάντα ώστε να διασφαλίσουμε την ακρίβεια και την αξιοπιστία των online υπηρεσιών μας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή τρίτους για σφάλματα, διακοπές, καθυστερήσεις, λάθος δεδομένα ή μηνύματα ή άλλες βλάβες και εξίσου για το που οφείλονται αυτές. Από όλες τις νομικές και συμβατικές ευθύνες φέρουμε ευθύνη μόνο για πρόκληση βλάβης εκ προμελέτης ή λόγω σημαντικής αμέλειας.

5. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Για εμάς η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και κατ' επέκταση των προσωπικών σας δεδομένων κατά τη χρήση των online υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό σκοπό μας. Γι' αυτόν τον λόγο, στη Δήλωση απορρήτου μας σας εξηγούμε με ποιον τρόπο μεταχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

6. Ειδικοί κανόνες

6.1. Σε αυτούς τους όρους χρήσης καθώς και στη σχέση μεταξύ ημών και του χρήστη ισχύει αποκλειστικά το γερμανικό δίκαιο.

6.2. Εάν ένας ή περισσότεροι όροι αυτών των όρων χρήσης καταστεί άκυρος, αυτό δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπόλοιπων όρων.

6.3. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε ανά πάσα στιγμή τους υπάρχοντες όρους χρήσης με μελλοντική ισχύ.

3. Έκδοση 28ης Ιανουαρίου 2008

Gira Giersiepen GmbH & Co. KG,
Συστήματα ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald
Γερμανία

Πύλη συσκευών Gira

Πάνω